Lær å investere smart i eiendom

Det blir stadig vekk mer fokus på investeringer, og hvordan man kan spare penger på en mer gunstig måte enn en ordinær sparekonto. Vi har jo alle hørt om hvor bra og viktig det er å investere i eiendom, men likevel vet de færreste noe særlig om hvorfor det er sånn, og hvordan man egentlig bør gå fram. På denne bloggen finner du derfor god informasjon om akkurat hvorfor investeringer i eiendom er så gunstig, og ikke minst hva du må tenke over for å sørge for at du gjør gode investeringer. Vi ønsker deg lykke til med investeringene, og håper bloggen kommer til nytte.

Pøbelprosjektet

Hvorfor er eiendom passiv inntekt?

2 Aug 2022

Det er en hovedgrunn til at man kan tjene på å kjøpe eiendom. Uansett hva megleren din sier, er det kun fordi prisen på boliger har økt mer enn renten på pengene dine. Men, husk at historisk høy rente vil jevne seg ut over tid.

Ulike kategorier av eiendomsinvestering

24 Jun 2022

Det å kjøpe seg sitt eget hus er ikke bare fint fordi man får et sted å bo, men også fordi man tjener penger på det. Men, det fins flere måter å gjøre det på, f.eks. ved å investere i bedrifter, industrier eller blandede fond. De får pengene til å vokse.

Hvordan starte investering i eiendom uten penger?

18 May 2022

Det finnes flere muligheter for de som ønsker å investere i eiendom uten oppsparte midler. Du kan betale eieren en andel hver måned, og til slutt sitte igjen med eiendommen, bruke kortsiktige lån eller få lån via kommunale tjenester. Start investeringen nå.

Putt pengene i de langsiktige fondene

12 Apr 2022

Sikker som banken også videre. Det eneste som er sikkert, er at banken spiser litt og litt av pengene dine. Velg heller de mange aksjefondene deres. Da får bedrifter mulighet til å vokse, noe pengene dine også vil gjøre. Det er en god investering.